Aktivity MCK

Medzi aktivity Mestského centra kultúry patria záujmové krúžky a kurzy, ktorých organizátorom je práve MCK. Konkrétne sú to nasledovné kurzy a záujmové krúžky: 

  • Divadlo na hambálku
  • Art Club
  • DH Malačané
  • Pravidelné aktivity 
 
Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: