DENNÝ DETSKÝ TÁBOR

PONUKA
Denný letný tábor
Mestského centra kultúry Malacky

Mestské centrum kultúry Malacky i v tomto roku organizuje pre deti od 6 do 13 rokov letné denné tábory, a to v dvoch turnusoch: 24. 7. – 28. 7. 2017  a 7. 8. – 11. 8. 2017.
Denný tábor bude začínať o 8.00 h a končiť o 16.00 h
Každý deň deti zažijú rôznorodé zážitky, budú rozvíjať fantáziu aj svoje zručnosti. Pre účastníkov je pripravený nevšedný rozprávkový maratón v kine, t. j. každý deň majú v programe rozprávku v kine.
 
PROGRAM:
A čo na vás čaká v dennom tábore MCK? Čítanie príbehov v knižnici, tvorenie v Tvorivom ateliéri MCK, zoznámenie sa s expozíciami Múzea Michala Tilllnera (múzeum, krypty), výlet do zámockého parku, obed a každodenný popoludňajší oddych pri rozprávke v kine. Po skončení tábora si okrem zážitkov deti domov odnesú aj svoje výtvory a tričko na pamiatku.
 
Cena Denného letného tábora na 5 dní je 60 €, maximálna kapacita je 20 detí. V cene tábora je 5-krát obed, pitný režim, vstupné do kina, múzea, krýpt, poistné, materiálové náklady na tvorivé dielne, lektori, pedagogický dohľad a prázdninové tričko na pamiatku.
 
Tešíme sa na záujemcov. Záväzné prihlášky a informácie k platbám nájdete v prílohách "Prihláška - júl" a "Prihláška - august" nižšie.


Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: