Kino

Kino sídli v budove Kultúrního domečku na Hviezdoslavovej ulici č. 3 v Malackách.

Otváracie hodiny (pokladňa): Kino - logo
- jednu hodinu pred každým predstavením

Rezervovať vstupenky nie je možné. Predpredaj začína 2 týždne pred premietaním jednotlivých filmov.

Kontakt: kino@mckmalacky.sk

Kino premieta každý deň. Každú stredu sa vo Filmovom klube premietajú nekomerčné filmy. Kompletný program, fotogalériu a viac informácií nájdete na webovom sídle kina www.kinomalacky.sk

 

Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: