Pravidelné podujatia

Mestské centrum kultúry je organizátorom alebo spoluorganizátorom niekoľkých významných kultúrnych podujatí.

Medzi najznámejšie - celomestské - patria: Prvomájové Malacky, Malacká hudobná jar, Kultúrne leto a Adventné Malacky. Okrem týchto pravidelných podujatí sa MCK podieľalo aj na akcii 800-ročné Malacky (program - pdf).Prvomájové Malacky

Na väčšine z nich sa MCK podieľa spoločne s mestom Malacky, pričom na tieto akcie zabezpečuje kultúrnu časť - najmä hudobný program a sprievodné akcie.

Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: